Prawo administracyjne

Nasza Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego, ochrony danych osobowych, prawa o cudzoziemcach i obywatelstwie, ochrony środowiska, prawa górniczego i geologicznego, przepisów dotyczących nieruchomości, prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, prawa lotniczego, prawa kolejowego i regulacji wszystkich rodzajów transportu itd.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.


Między innymi zimujemy się  doradztwem oraz kompleksową obsługą w zakresie następujących zagadnień:
- reprezentowania przed organami administracji państwowej i samorządowej,
- sporządzania odwołań od wszelkich decyzji administracyjnych,
- prowadzenia postępowań administracyjnych,
- reprezentowania przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
- sporządzania odwołań od decyzji urzędów państwowych w tym urzędu skarbowego,
- prowadzenia spraw z zakresu Ordynacji Podatkowej,
- sporządzania pism, odwołań, zażaleń, skarg (w tym na bezczynność organów administracji publicznej) do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Kontakt z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dawid Karolczyk

ul.Modrzejowska 22/19, 41-200 Sosnowiec

tel. 660 470 989, mail. biuro@adwokat-karolczyk.pl

 

Obszar działania:

Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice, Sosnowiec