Odszkodowania

Kancelaria Adwokacka Adwokata Dawida Karolczyk świadczy dla Państwa profesjonalną obsługę prawną w tzw. sprawach odszkodowawczych, od firm ubezpieczeniowych bądź innych podmiotów które w danej konkretnej sytuacji są zobowiązane do naprawienia szkody.

Działamy dla Państwa na terenie całego kraju zarówno podczas przedsądowego postępowania, mediacji z zobowiązanym, przed ubezpieczycielami podczas likwidacji szkody, w sprawach związanych z zaniżeniem odszkodowania czy też odmową wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości, a w końcu w sytuacji w której uzyskane środki wydają się dla Państwa niezadowalające reprezentujemy Państwa w postępowaniu Sądowym.

Nasze działania kierujemy także na świadczenia za zniszczone rzeczy, utracone zarobki, pogorszenie widoków na przyszłość, rehabilitację, zwrot kosztów leczenia, ustalenie renty, zaopatrzenia ortopedycznego, kosztów dojazdów i wszelkich innych wydatkach związanych z zaistniałą szkodą i jej następstwem.

Skutecznie dochodzimy również roszczeń  z tytułu bezumownego posadowienia na nieruchomości słupów energetycznych, linii przesyłowych oraz innej infrastruktury przesyłowej np. gazociągowej, wodociągowej (tzw. służebność przesyłu)


Pomagamy dochodzić odszkodowań za szkody:

- osobowe (śmierć  poszkodowanego, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia),

- komunikacyjne (OC, AC, NNW),

- błędy w sztuce lekarskiej (zakażenia szpitalne, błędna diagnoza postawiona przez lekarza,  błędy związane z porodami,  itp.),

- wypadki rolnicze (prace żniwne, i inne prace rolnicze),

- służebność przesyłu (odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości, wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości).

Kontakt z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dawid Karolczyk

ul.Modrzejowska 22/19, 41-200 Sosnowiec

tel. 660 470 989, mail. biuro@adwokat-karolczyk.pl

 

Obszar działania:

Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice, Sosnowiec