Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Nasza Kancelaria świadczy dla Państwa szereg usług z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmujemy się doradztwem prawnym, przygotowywaniem pism procesowych, oraz reprezentacją na etapie przedsądowym i sądowym. Jesteśmy do Państwa dyspozycji podczas negocjacji w zakresie polubownego zakończenia sytuacji konfliktowych pomiędzy pracownikami a pracodawcami, w tym dotyczących rozwiązania stosunku pracy, a także mobbingu.

W  zakresie  prawa  pracy i ubezpieczeń społecznych pomoc naszej Kancelarii dotyczy między innymi:
​- sporządzania i analizowania umów o pracę czy kontraktów managerskich,
- sporządzeniu pozwów i innych pism procesowych oraz reprezentowaniu przed sądami powszechnymi,
- sporządzania dokumentów związanych z ustaniem stosunku pracy (rozwiązania umów o pracę, wypowiedzenie),
- świadczeniu stałej obsługi dla przedsiębiorstw w zakresie prawa pracy,
- świadczeniu stałej obsługi dla związków zawodowych,
- spraw związanych z równym traktowaniem w zatrudnieniu (dyskryminacja, mobbing, molestowanie seksualne),
- nawiązania i ustania stosunku pracy na podstawie umowy na czas określony, nieokreślony, ze stosunku powołania i mianowania,
- wynagrodzenia za pracę,
- urlopów pracowniczych,
- odpowiedzialności materialnej pracowników,
- ochrony pracowniczej związanej z rodzicielstwem (powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, wychowawczym, oświadczenie o skróconym wymiarze czasu pracy),
- bezpieczeństwa i higieny pracy,
- kar porządkowych wpisywanych do akt pracowniczych ( w tym odwołań od tych kar),
- rozwiązywania stosunków pracy (wypowiedzenie umowy o pracę, porozumienie stron, rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym),
- postępowań pojednawczych i rozwiązywania sporów sądowych,
- sporządzania regulaminów pracy,
- ustalenia prawa do renty i emerytury.

Kontakt z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dawid Karolczyk

ul.Modrzejowska 22/19, 41-200 Sosnowiec

tel. 660 470 989, mail. biuro@adwokat-karolczyk.pl

 

Obszar działania:

Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice, Sosnowiec