Prawo konsumenckie /kredyty bankowe

Nasza Kancelaria świadczy dla Klientów wszelkiego rodzaju usługi z zakresu tzw. prawa konsumenckiego. Jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów podczas opiniowania umów, porad dotyczących możliwych kierunków działań, reprezentujemy Państwa w postępowaniach z umów kredytowych bankowych, w postępowaniu ugodowym, a także w postępowaniu sądowym.

Zakres naszych działań obejmuje między innymi:
- spory na tle umów kredytowych, pożyczek, ochrona przed lichwą,
- klauzule abuzywne (niedopuszczalne zapisy w umowach z konsumentami),
- dochodzenie należności konsumenckich, roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji i niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową,
- spory konsumenckie z umów komisowych - sprawy o wady towaru nabytego w komisie, ochrona konsumenta, roszczenia względem komisanta.

Reprezentujemy naszych klientów w sprawach związanych z tzw. kredytem „ALICJA”.

 

Kontakt z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dawid Karolczyk

ul.Modrzejowska 22/19, 41-200 Sosnowiec

tel. 660 470 989, mail. biuro@adwokat-karolczyk.pl

 

Obszar działania:

Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice, Sosnowiec